Stypendium PRM

Dnia 30 listopada br. odbyła się gala stypendystów Prezesa Rady Ministrów 2016/2017 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Naszą szkołę pod opieką p. Magdaleny Karbowiak reprezentowała uczennica klasy 3c Aneta Nycz, która po raz drugi otrzymała ten zaszczytny tytuł Stypendysty PRM. Uroczystości towarzyszyły przemówienia przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz reprezentantów kuratorium oświaty, zawierające wskazówki dla wszystkich gości, a w szczególności uczniów, by dalsza edukacja była równie owocna, a także podziękowania, bo do wielkiego sukcesu przyczyniają się rodzice i nauczyciele. Wręczanie nagród urozmaicały ciekawostki dotyczące nauki i występy jednej ze stypendystek.

Aby uzyskać stypendium należy spełnić kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikające z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:
1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Podsumowując, krótkie refleksje uczestników gali:

A. Nycz: Osiągnięcia każdego ucznia zależą przede wszystkim od niego samego. Od wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, cierpliwości, pokory i systematycznej, ciężkiej pracy. Trzeba pamiętać o rodzicach , którzy w tym trudzie nieustannie nas – uczniów - wspierają. Cytując słowa Marka Twaina: "Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”, podziękowania należą się wychowawcy i nauczycielom, bo pod ich skrzydłami mamy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu można osiągnąć naprawdę wiele. Uczymy się przez całe życie, korzystając z rad pedagogów, a z każdym dniem jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Warto wzbogacać wiedzę.

p. M. Karbowiak: "Ogromnym wyróżnieniem dla mnie była możliwość wzięcia udziału w gali wręczenia nagród stypendialnych Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Mogłam być świadkiem tego wydarzenia dzięki sukcesom uczennicy naszej szkoły Anecie Nycz. Znalazła się ona w tym doborowym towarzystwie dzięki wyjątkowym sukcesom w nauce. Przesłaniem gali były słowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka „Uczmy się uczyć”. Postarajmy się wcielać te słowa w życie, nie tylko w trakcie edukacji szkolnej, ale w późniejszych etapach życia zawodowego i osobistego.