Certyfikaty DSD II

W piątek 24 maja 2019 r. tegoroczna absolwenta naszej szkoły Sara Fedorowicz oraz uczeń klasy 2B Dawid Szkolnik otrzymali z rąk Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec - Pana Hansa Jörga Neumanna oficjalne potwierdzenie zdania egzaminu językowego z języka niemieckiego - Certyfikat DSD II.
Po wielomiesięcznym kursie przygotowawczym pod bacznym okiem Pani prof. Aleksandry Karst został on zwieńczony uzyskaniem tego dyplomu na poziomie C1. Aby otrzymać go, należy uzyskać min. po 60 % z czterech sprawności- rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, wypowiedzi pisemnej i ustnej .
„Nauka języków obcych jest bardzo istotna również z punktu widzenia relacji międzynarodowych Polski oraz Niemiec" tymi słowami Pan Konsul wraz z Panią Susanne Lindemann - koordynatorką programu DSD II w Polsce - podziękowali uczniom oraz nauczycielom za trud podjęcia się przygotowania do egzaminu DSD II. Uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Doceniając wkład pracy włożonej w przygotowanie do egzaminu DSDII , uczniom i ich opiekunowi serdecznie gratulujemy!!!

dsd2