DSD II

Do tegorocznego egzaminu DSD II, który został przeprowadzony w dwóch terminach – 28.11.2018r.- część pisemna i 11.12.2018r.-część ustna-przystąpili w naszej szkole Sara Fedorowicz- klasa 3A oraz Dawid Szkolnik – klasa 2B. Obydwoje zdali go zarówno w części pisemnej jak i ustnej na poziomie C1. Sukces Dawida jest podwójny, ponieważ przystąpił on do tego egzaminu rok wcześniej niż wszyscy pozostali uczestnicy. Serdecznie gratulujemy obojgu tak dobrej znajomości języka niemieckiego i osiągniętych wyników. DSD II (DeutschesSprachdiplomStufe II) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie. Poświadcza on znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1i jest przygotowywany przez Kultusministerkonferenz (Konferencja Ministrów Kultury i Oświaty krajów związkowych RFN) i jest kierowany do uczniów klas maturalnych, którzy uczyli się tego języka przez okres co najmniej 5 lat. DSD II uprawnia do podejmowania studiów na uczelniach niemieckich bez konieczności zdawania jakichkolwiek dodatkowych egzaminów językowych.

dsd