Licealny półmetek za nami

W piątek, 26 października, miało miejsce sympatyczne wydarzenie w życiu klas drugich naszego liceum. Aby uświetnić połowę czasu spędzonego w naszej szkole, tradycyjnie klasy drugie zorganizowały "Połowinki" czyli bal półmetkowy

Oprócz uczniów klas drugich, wzięli w nim udział zaproszeni goście: wychowawcy klas - p. Barbara Droń i Wioleta Filimoniak oraz osoby towarzyszące. Bal został rozpoczęty przez p. Dyrektor Barbarę Mendochę, która w krótkim przemówieniu, życzyła wszystkim udanej zabawy. Zabawa się udała gdyż ostatnie pary zeszły z parkietu o północy.