Mianowania i nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pan Józef Sudoł – Starosta Złotoryjski , w dniu 16 października br. wręczył uroczyste mianowanie dla pani Katarzyny Pronkiewicz nauczycielki języka angielskiego oraz pana Tomasza Szymaniaka nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

Podczas uroczystości po zaopiniowaniu przez Zespół ds. Nagród dla pracowników oświaty w powiecie złotoryjskim, Pan Starosta przyznał nagrody dla pedagogów z naszej placówki: pani Aleksandry Karst nauczycielki języka niemieckiego i pani Iwony Pawłowskiej nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Nagrody przyznano najlepszym dyrektorom, nauczycielom i pedagogom placówek prowadzonych przez Powiat Złotoryjski. Po powitaniu zaproszonych gości przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pana Pawła Choczaja głos zabrał Starosta Złotoryjski w imieniu Zarządu Powiatu i własnym wyraził słowa wdzięczności i podziękowania dla wszystkich nauczycieli za codzienną pracę i poświęcenie wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń.

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy.