Ostatnie pożegnanie

Odeszła od nas pani Zenona Chołoniewska,
wieloletni nauczyciel języka polskiego w liceum dziennym i liceum dla pracujących.
Przez osiem lat pełniła funkcję wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego.

Inicjatorka i organizatorka kolejnych zjazdów absolwentów naszej szkoły.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Złotoryi
w dniu 11 maja 2012 o godzinie 14.00