Rekrutacja

Klasa sportowa 2013

Kolejną inicjatywą w zakresie rozwoju lokalnego sportu jest stworzenie od 1 września 2013 r. klasy sportowej o profilu: piłka nożna. Szkoła dysponuje kompleksem sal sportowych, siłownią, przyszkolnym boiskiem. Patronat nad tą klasą zgodził się pełnić KS „Górnik”. Mamy nadzieję na współpracę z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej i lokalnymi klubami piłkarskimi.

Lista podręczników 2014 / 2015

Zamieszczamy listę podręczników proponowanych przez nauczycieli Zespołu na rok 2014 / 2015
Prosimy wskazać etap (Gimnazjum lub Liceum) i poziom (klasę, do której uczęszczać będzie uczeń).

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/770305e2b9fc11e28c300026b935cd53

UWAGA! - aktualizacja 2014.08.14

Z przyczyn technicznych w czerwcowym wykazie nie pojawił się na liście podręcznik:
Gimnazjum:
- historia: "Śladami przeszłości", pod red. Stanisława Roszaka

Liceum:
- historia: "Poznać Przeszłość. Wiek XX.", autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
- wos: "W centrum uwagi" autor: Arkadiusz Janicki

Rekrutacja 2013 - zasady

Zasady rekrutacji kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Złotoryi
na rok szkolny 2013/2014