Rekrutacja do Gimnazjum

Rekrutacja 2016 do Gimnazjum - zasady

Zasady rekrutacji kandydatów
do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
na rok szkolny 2016/2017

Podanie do Gimnazjum Dwujęzycznego

 

Wzory deklaracji o przystąpieniu do testu kompetencji do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
(do złożenia w kwietniu przed zaplanowanym terminem egzaminu)

- deklaracja w postaci dokumentu PDF
- deklaracja w postaci dokumentu DOC

Wzory podania o przyjęcie do klasy pierwszej do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
(do złożenia w czerwcu, w terminie przewidzianym w zasadach rekrutacji)

- w postaci dokumentu PDF
- w postaci dokumentu DOC