Rekrutacja do Gimnazjum

Rekrutacja 2016 do Gimnazjum - zasady

Zasady rekrutacji kandydatów
do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
na rok szkolny 2016/2017

Podanie do Gimnazjum Dwujęzycznego

 

Wzory deklaracji o przystąpieniu do testu kompetencji do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
(do złożenia w kwietniu przed zaplanowanym terminem egzaminu)

- deklaracja w postaci dokumentu PDF
- deklaracja w postaci dokumentu DOC

Wzory podania o przyjęcie do klasy pierwszej do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
(do złożenia w czerwcu, w terminie przewidzianym w zasadach rekrutacji)

- w postaci dokumentu PDF
- w postaci dokumentu DOC

Rekrutacja 2015 do Gimnazjum - zasady

Zasady rekrutacji kandydatów
do Gimnazjum Dwujęzycznego w Złotoryi
na rok szkolny 2015/2016

Lista podręczników 2014 / 2015 .

Zamieszczamy listę podręczników proponowanych przez nauczycieli Zespołu na rok 2014 / 2015
Prosimy wskazać etap (Gimnazjum lub Liceum) i poziom (klasę, do której uczęszczać będzie uczeń).

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/770305e2b9fc11e28c300026b935cd53

UWAGA! - aktualizacja 2014.08.14

Z przyczyn technicznych w czerwcowym wykazie nie pojawił się na liście podręcznik:
Gimnazjum:
- historia: "Śladami przeszłości", pod red. Stanisława Roszaka

Liceum:
- historia: "Poznać Przeszłość. Wiek XX.", autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
- wos: "W centrum uwagi" autor: Arkadiusz Janicki

Dodatkowy test dla kandydatów do Gimnazjum

Uwaga!   Kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego!

W poniedziałek 23. czerwca 2014 r. o godzinie 15.00 odbędzie się test predyspozycji językowych dla tych kandydatów do Gimnazjum, którzy złożyli podanie o przyjęcie do szkoły po pierwotnym, kwietniowym terminie egzaminu.

Zapraszamy i prosimy kandydatów o przyjście z długopisem.