Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi to szkoła z wieloletnią tradycją, ale też otwarta na najnowsze trendy edukacyjne. Naszą misją jest kształcenie młodzieży otwartej, myślącej samodzielnie i kreatywnej, która z łatwością odnajdzie swoje miejsce we współczesnym świecie. Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na różnorodnych uczelniach i szkołach wyższych w kraju i za granicą, zgodnie z ich zainteresowaniami i wymogami rynku pracy.

Nauka wpisana jest w całe nasze życie, dlatego też zachęcamy uczniów do zdobycia wszechstronnego wykształcenia i rozwijania swoich zdolności i pasji. Naszą ofertę kierujemy więc zarówno do osób o zainteresowaniach humanistycznych jak i do tych uczniów, dla których najistotniejsze są nauki ścisłe.