Kompetencje kluczowe autostradą przyszłości

ue

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt pod nazwą „Kompetencje kluczowe autostradą przyszłości”, realizowany w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., skierowany jest do uczniów klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi. Obejmuje rozwijające i uzupełniające zajęcia pozalekcyjne z matematyki, biologii, chemii, informatyki i języków obcych (j . angielskiego i j. hiszpańskiego).
W ramach projektu zostaną sfinansowane (po trzy dla każdego uczestnika projektu) wycieczki dydaktyczne. Będą to m.in. wycieczka do Centrum Kopernik w Warszawie czy do Humanitarium i Hydropolis we Wrocławiu a także doposażenie pracowni biologicznej i chemicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy oraz multimedialny do pracowni informatycznej i językowej. W projekcie przewidziane są również zajęcia w ramach doradztwa zawodowego, wyboru ścieżki dalszego kształcenia oraz wsparcia psychoedukacyjnego.
Również nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń w ramach wykorzystania i podnoszenia jakości kształcenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Partnerem projektu jest POINT Spółka z o.o. z Wrocławia, wspierająca działania szkoły w ramach poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Mamy nadzieję, że dzięki zindywidualizowanemu podejściu do uczniów (zajęcia w 8-osobowych grupach) zostaną podniesione kompetencje kluczowe i umiejętności uczniów, co w przyszłości zostanie wykorzystane przy wyborze dalszego kierunku kształcenia i w efekcie na lokalnym rynku pracy.

 autostrada