O gimnazjum

Powołanie Gimnazjum

Uchwałą XXX/158/2013 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 22 lutego 2013r. powołana została szkoła: trzyletnie Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi.

Treść uchwały wraz ze statutem dostępna jest w serwisie BIP powiatu złotoryjskiego.

Nauczanie dwujęzyczne

Zamieszczamy postanowienia par. 14 Statutu Gimnazjum obrazujące istotę nauczania dwujęzycznego tj. realizację części zajęć w szkole w wybranym języku obcym. Dzięki temu uczniowie szkoły zdobywać będą wiedzę merytoryczną i odpowiedni zasób słownictwa oraz nabywać będą umiejętności komunikacyjnych dotyczących odpowiedniego zakresu wiedzy przedmiotowej.

"par. 14. Nauczanie w klasach Gimnazjum dwujęzycznego obejmuje realizację programu języka obcego nowożytnego oraz wybranych przedmiotów według programu określonego dla edukacji dwujęzycznej.2. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.
3. Począwszy od klasy drugiej, nauczanie w dwu językach obejmuje co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski"