Konta do wpłat

Rada Rodziców: 
46 8658 0009 0000 0273 2000 0010

Ubezpieczenia:  
18 1090 2095 0000 0001 2199 1276
w tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia

Wyżywienie: 
11 1090 2095 0000 0001 2199 1208
w tytule imię i nazwisko oraz daty korzystania