Adopcja na odległość

Adopcja na odległość.

Akcja Adopcja na odległość jest kontynuowana, a uczniowie szkoły, chcąc przyjść z pomocą rówieśnikom w krajach, gdzie dostęp do edukacji oraz dóbr współczesnych jest ograniczony, ponownie skrzyknęli się by zebrać pieniądze na zasilenie funduszu tej akcji.

W związku z tym, że nasza dotychczasowa podopieczna ukończyła edukacje oraz opuściła dom dziecka, postanowiliśmy się podjąć opieki nad nową dziewczyną. Poniżej trochę danych na jej temat: