Insta.Ling

Insta.Ling - nauka słówek

Nasze obydwie szkoły biorą udział w ogólnopolskim internetowym projekcie nauki słownictwa Insta.Ling. Jego główną zaletą jest skłonienie uczniów do systematycznej, codziennej pracy polegającej na indywidualnym powtarzaniu angielskich słówek.

Każdy uczeń ma założone konto, na które codziennie się loguje i wykonuje 3 sesje dziennie, co zajmuje od 5 do 15 minut. Słowa wybiera nauczyciel a program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem oraz dostosowuje poziom trudności do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, pojawiają się rzadziej, a uczeń może poświęcić więcej uwagi tym problematycznym.

Do programu dołączyło dwoje nauczycieli: Dawid Droń (od lutego 2014), który pracuje z klasami: 3a, 3c, 2ac i 2Gab oraz Barbara Droń (od września 2014), która pracuje z klasami: 1Gb, 2Gab, 1b, 3b.

Efekty są całkiem zadowalające, więc projekt będzie kontynuowany.